Lékaři

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. MUDr. Martin Sameš CSc.Přednosta neurochirurgické kliniky

Od promoce v roce 1988 zaměstnán na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 1991 atestace I.stupně v oboru chirurgie, 1996 atestace II.stupně v oboru neurochirurgie. Od 1.1.1997 zástupce primáře neurochirurgického oddělení, 1.11.1997 jmenován primářem. V roce 2000 obhajoba kandidátské disertační práce na téma Regenerace periferních nervů po poranění, 2006 habilitační práce Mikrochirurgické přístupy v chirurgii baze lební. Dne 20.6.2012 jmenován profesorem. 

Více informací

MUDr. Robert Bartoš Ph.D.

Bartos-RobertSekundární lékař neurochirurgické kliniky

13,5 roku praxe v rámci neurochirurgického oddělení/kliniky UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v neurotraumatologii, neuroonkologii, vaskulární neurochirurgii, spondyloneurochirugii, neurochirurgii periferních nervů a dětské neurochirurgii.

Více informací

MUDr. Petr Vachata Ph.D.

Vachata-PetrSekundární lékař neurochirurgické kliniky

Od roku 1998 zaměstnán na neurochirurgické klinice Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako neurochirurg.

 

Více informací

MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.

Hejcl-AlesSekundární lékař neurochirurgické kliniky

Sekundární lékař Neurochirurgické kliniky UJEP, Masarykova nemocnice a výzkumný pracovník - postdoktorand Ústavu experimentální medicíny AVČR.

Více informací

MUDr. Ivan Humhej

Humhej-IvanSekundární lékař neurochirurgické kliniky, Primář oddělení Centrálních Operačních Sálů

Na neurochirurgické klinice zaměstnán jako sekundární lékař od 15.8.2003.

Více informací

MUDr. Martin Bolcha

Bolcha-MartinSekundární lékař neurochirurgické kliniky

Od 15.9.05 zaměstnán jako lékař na Neurochirurgickém oddělení/ klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

 

Více informací

MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D.

Radovnický TomášSekundární lékař neurochirurgické kliniky

Od 09/2007 Zaměstnán na Neurochirurgické klinice Univezity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem.

Více informací

MUDr. Michal Orlický

Orlicky-MichalSekundární lékař neurochirurgické kliniky

Od Února 2009 lékařem neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem.

Více informací

MUDr. Alberto Malucelli

Malucelli-AlbertoSekundární lékař neurochirurgické kliniky

Na neurochirurgické klinice UJEP a MNUL zaměstnán od října 2009.

Více informací

MUDr. Hynek Zítek

Neatestovaný sekundární lékář neurochirurgické kliniky

Zaměstnán na neurochirurgické klinice MNÚL od roku 2015

 

Více informací

MUDr. Jan Procházka Ph.D.

prochyAnesteziolog, algeziolog, neurointenzivista

1986 až 1993 sekundární lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení Masarykovy nemocnice (předtím Krajské nemocnice) v Ústí nad Labem, od 1994 vedoucí lékař jednotky intenzívní péče, od 1995 lékař ambulance bolesti v rámci ambulance neurochirurgické, od roku 2004 vedoucí lékař Centrální jednotky intenzívní péče.

Více informací

MUDr. Jiří Ceé

Neurolog, elekrtofyziolog

Neurochirurgická klinika UJEP a MNUL, Soukromá ambulance Litoměřice

Více informací

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....