MUDr. Ivan Humhej

Humhej-IvanSekundární lékař neurochirurgické kliniky, Primář oddělení Centrálních Operačních Sálů

Na neurochirurgické klinice zaměstnán jako sekundární lékař od 15.8.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání :

 

1992-1996           Gymnázium J.S.Machara – Brandýs nad Labem

 

1996-2003           Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta

 

2003                      titul MUDr.

 

2006      složen test z všeobecného klinického základu, zařazení do odborné přípravy v neurochirurgii

 

2010      atestace z neurochirurgie

 

2011      započetí postgraduálního studia

 

2015      licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru neurochirurgie                        

 

Profesionální pozice :

 

08/2003 – dosud              lékař na Neurochirurgické klinice

07/2015 – dosud              primář centrálních operačních sálů a sterilizace

06/2013 – 12/2015          výzkumník v programu Neuro 3 – Metody neurozobrazování, ICRC, FN U svaté Anny, Brno   

 

Absolvované kurzy :

 

·         1st Dresden Training Course on Endoscopic Peripheral Nerve Surgery, Dresden, Germany, December 7-8, 2006

·         EANS Training course, 1st part (Epilepsy, Pain, Neuromodulation, Head Injury), Antalya, Turkey, February 18-22, 2007

·         Postgraduální kurz v neurochirurgii (funkční neurochirurgie, extraaxiální nitrolební nádory, chirurgie zadní jámy lební, chirurgie baze lební, dětská neurochirurgie, hydrocephalus), Hradec Králové, 11.-13. dubna 2007

·         Cervikální kurz – mobilní krční náhrady, stabilizace C páteře ze zadního přístupu, Praha, 25. září 2007

·         EANS Training course, 2nd part (Spine, Peripheral Nerves), Trondheim, Norway, February 24-28, 2008

·         Postgraduální kurz v neurochirurgii (spondylochirurgie, chirurgie míchy a periferních nervů), Hradec Králové, 2.-4. dubna 2008

·         Postgraduální kurz v neurochirurgii (neurotraumatologie), Hradec Králové, 1.-3. dubna 2009

·         The Degenerative Spine – Minimally Invasive Surgery, Instructional course (Neurosurgeon Focus), University of Barcelona, Barcelona, Spain, May 28-29, 2009

·         XIIIth Esser Course – New Advances in Peripheral Nerve Surgery, Beurs – World Trade Center, Rotterdam, Netherland, June 8-9, 2009

·         EANS Training course, 3rd part (Vascular Neurosurgery), Opatija, Croatia, September 13-17, 2009

·         Kadaverózní kurz vertebroplastika, Hradec Králové, 6. října 2009

·         Postgraduální kurz v neurochirurgii (cévní neurochirurgie), Hradec Králové, 31.března - 2. dubna 2010

·         Ramenní pletenec a humerus – kadaverózní workshop (lektor), Brno, 16.-17. dubna 2010

·         Transtemporal approaches – Satellite Skull base Microanatomy and Hands-On Dissection Course, Prague, June 15-16, 2010

·         International Neurovascular and Skull Base Workshop, Prague, June 16-18, 2010

·         EANS Training course, 4th part (Tumour), Halkidiki, Greece, September 26-30, 2010

·         Tendon Transfers in Reconstructive Tetraplegia Hand Surgery – Cadaver Course, Nyíregyháza, Hungary, Apríl 8-10, 2011

·         Instructional Course in Hand Surgery- Nerve Injury & Compression, Pain, Anaesthesia, Manchester, June 10-11, 2011

·         Transtemporal approaches and ECIC bypass– Hands-On Dissection Course, Prague, September 2-3, 2011

·         AOSpine Principles Course – Spinal Trauma, Warsaw, Poland, September 8-9, 2011

·         Instructional Course in Hand Surgery- Tendon Injury, Paralysis, Rehabilitation, Manchester, UK, February 3-4, 2012

·         Postgraduální kurz v neurochirurgii (funkční , dětská neurochirurgie, hydrocefalus, periferní nervy) - přednášející, Hradec Králové, 28.-30. března 2012

·         7th Neurosurgical Microvascular Workshop, České Budějovice, December 5-7th , 2012

·         Workshop v regionální anestézii (přednášející), Ústí nad Labem, 11.-12. dubna 2013

·         Kurz chirurgie ruky – Základy chirurgie ruky, Hradec Králové, 8.-9. listopadu 2014

·         Techniques in Brachial Plexus – video and discussions forum, Paris, April 17-18, 2015

·         Kurz chirurgie ruky – Traumatologie I. (lektor), Vysoké n. Jizerou, 18. dubna 2015

·         Pozitivní leadership pro lékaře – Ing. Jan Műhlfeit, Praha, 3. listopadu 2015

·         Kurz chirurgie ruky – Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, Olomouc, 25.-26. listopadu 2016

·         1st Theoretical and Practical Course in Peripheral Nerve and Brachial Plexus Surgery, León, Spain, November 30 – December 2, 2016

 

 

Stáže :

 

·         Oddělení všeobecné chirurgie, Nemocnice na Homolce, Praha, 1x týdně listopad 1999 – květen 2001

·         Neurochirurgické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha, 1.-16. listopadu 2001

·         Neurochirurgické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha, 15.-26. července 2002

·         Division of Neurosurgery, The Ottawa Hospital – Civic Campus, University of Ottawa, Ottawa, Canada, September 3-27, 2002

·         Division of Neurosurgery, Royal University Hospital, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, October 7-31, 2002

·         Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, 23. října – 3. listopadu 2006

·         Department of Neurologic Surgery – Peripheral Nerve Surgery Programme, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, October 21 – November 29, 2013

 

 

Klinická práce :

                z neurochirurgické operativy zaměření zejména na chirurgii periferních nervů (traumata včetně poranění brachiálního plexu, úžinové syndromy, tumory, sekundární korekce šlachovými transfery), dále vybrané výkony ze spondylochirurgie, cévní neurochirurgie, neuroonkologie a neurotraumatologie

 

 

Teoretická práce :

 

·         Rozvoj a zavádění moderních technik zobrazování periferních nervů pomocí nových metod magnetické rezonance (neurografie, DTI a DTT) do klinické praxe

·         Prospektivní sledování pacientů po rekonstrukcích poraněného brachiálního plexu, operacích úžinových syndromů (syndromu karpálního tunelu, syndromu ulnárního sulku, jiných vzácných úžinových syndromů), po poranění periferních nervů a s nádory periferního nervového systému.

·         Prospektivní sledování pacientů po korekci paréz šlachovými transfery.

 

 

Granty, stipendia, vyznamenání :

 

·        2010 – Cena náměstka pro zdravotní péči KZ, a.s. za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let – 3. místo

·        2014 – Cena za republikové prvenství Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajské zdravotní a.s. – Rekonstrukce kompletně poraněného brachiálního plexu včetně přenosu volného svalu m. gracilis z dolní končetiny

·        2015 – Cena za republikové prvenství Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajské zdravotní a.s. – Rekonstrukce vysoké léze n. ulnaris pomocí neurotizace z n. medianus

 

 

Publikace, články :

 

·         Humhej I, Sameš M. Syndrom útlaku ulnárního nervu v oblasti lokte – přehled operačních technik a srovnání jejích výsledků.  Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 510-516 (IF 0,246)

 

·        Nalos D., Humhej I. Ultrazvukem naváděný mediální cervikální blok. Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 5, s. 249-252

 

·         Zolal A., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Humhej I., Malucelli A., Nováková M., Hrach K., Derner M., Sameš M. The Use of Diffusion Tensor Images of the Corticospinal Tract in Intrinsic Brain Tumor Surgery: A Comparison With Direct Subcortical Stimulation. Neurosurgery 71:331-340, 2012

 

·         Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí a mladistvých. Čes-slov Pediat 2015; 70 (1): 20-28

 

·         Humhej I., Vachata P.: Fyziologie poranění a principy regenerace periferního nervu. In Vachata P., Sameš M. et al. Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba. Mladá fronta 2016:121-130.

 

·         Humhej I., Vachata P.: Základní techniky rekonstrukce periferních nervů. In Vachata P., Sameš M. et al. Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba. Mladá fronta 2016:131-140.

 

 

Přednášky, abstrakta, postery :

 

1.       Sameš M., Vachata P., Humhej I.: Managment of vestibular schwannomas grade IV – IXth Skull Base Surgery Congress with international participation, Ústí nad Labem, September 2003.

 

2.       Sameš M., Humhej I., Vachata P., Bartoš R.: Surgical treatment of cerebral ischemia, Invited lecture - Xth Congress of Neurosurgical Academia of Brasil, Summerville, Brasil, November 2003

 

3.       Sameš M., Vachata P., Humhej I.: Chirurgická léčba vestibulárních schwannomů gr. IV  - Jubilejní 40. odborné shromáždění vojenskch otorinolaryngologů Armády České republiky s mezinárodní a mezioborovou účatí, Vojenská zotavovna Měřín, listopad 2003

 

4.       Humhej I.: MRI jako pomocná diagnostická metoda u Syndromu karpálního tunelu - Krajský neurologický seminář, Ústí nad Labem, květen 2004

 

5.       Humhej I., Sameš M., Pavlov V., Bartoš R., Vachata P.: Indikace a výsledky chirurgické a endovaskulární léčby stenóz karotid – Krajský neuroradiologický seminář, Ústí nad Labem, listopad 2004

 

6.       Pavlov V., Cihlář F., Derner M., Sameš M., Humhej I., Hejčl A.: Výsledky neurointervenčních výkonů v Masarykově nemocnici (stenty karotid, koily aneuryzmat, embolizace tumorů, trombolýza) - Krajský neuroradiologický seminář, Ústí nad Labem, listopad 2004

 

7.       Humhej I., Sameš M., Ceé J., Saur K. : Úžinové syndromy se zaměřením na SKK. MRI – základní principy + užití metody – Seminář pro praktické lékaře, Ústí nad Labem, leden 2005

 

8.       Humhej I., Sameš M., Ceé J., Saur K. : Úžinové syndromy se zaměřením na SKK. MRI – základní principy + užití metody – Seminář pro praktické lékaře, Slaný, únor 2005

 

9.       Humhej I., Pavlov V., Sameš M. : Stenting karotidy – 5. Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, duben 2005

 

10.   Vachata P., Pavlov V., Bartoš R., Humhej I., Cihlář F., Sameš M., Derner M. : Carotid embolus study (design a první výsledky) – 5. Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, duben 2005

 

11.   Bartoš R., Vachata P., Sameš M., Humhej I., Hejčl A., Derner M., Cihlář F., Pavlov V. : Role MR a TCD v managementu akutní karotické endarterektomie - 5. Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, duben 2005

 

12.   Pavlov V., Humhej I., Derner M., Sameš M., Sauer M. : Naše zkušenosti s karotickými stenty – Inter-Angio 2005, Liberec, říjen 2005, Prog Abs 2005

 

13.   Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu – prospektivní studie - 8. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Harrachov, 3.-4. listopadu 2005, Prog Abs 2005

 

14.   Humhej I., Derner M., Sameš M., Cihlář F., Nováková M.: Magnetická rezonance jako pomocná metoda pro diagnostiku syndromu karpálního tunelu - 8. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Harrachov, 3.-4. listopadu 2005, Prog Abs 2005

 

15.   Humhej I., Bartoš R., Sameš M.: Porovnání výsledků léčby syndromu ulnárního sulku (kubitálního tunelu) metodou přední intramuskulární a přední subkutánní transpozice – retrospektivní studie - 8. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Harrachov, 3.-4. listopadu 2005, Prog Abs 2005

 

16.   Humhej I., Sameš M.: Syndrom suprascapulárního nervu - Vánoční ortopedické sympozium, Teplice, 6.12.2005

 

17.   Humhej I., Pavlov V., Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Indikace a výsledky endovaskulární léčby stenóz karotid (za r. 2004 a 2005) - Krajský neuroradiologický seminář, Ústí nad Labem, 9. února 2006

 

18.   Humhej I., Sameš M.: Syndrom suprascapulárního nervu – dif. dg. v rámci CB syndromu - Medtronic Spine Days, Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 2.-5. března 2006

 

19.   Humhej I., Sameš M.: Syndrom suprascapulárního nervu - 12. Podkrušnohorské elektro-fyziologické dny, Chomutov, 24. března 2006, Prog Abs 2006

 

20.   Vachta P., Humhej I., Pavlov V., Bartoš R., Sameš M., Derner M.: Prospektivní analýza akutních periprocedurálních CMP po karotické endarterektomii a stentingu pomocí DW MRI – Neurovaskulární sympózium, Zlín, 15.-16. června 2006

 

21.   Humhej I., Sameš, M., Pavlov V., Bartoš R., Vachata P.: Chirurgická a endovaskulární léčba stenóz karotid – Seminář pro lékaře nemocnice ČL, Česká Lípa, 7. června 2006

 

22.   Humhej I. a kolektiv lékařů NCH odd.:  Chirurgie periferního nervového systému – Seminář pro lékaře nemocnice ČL, Česká Lípa, 7. června 2006

 

23.   Humhej I., Sameš M., Saur K., Bartoš R., Hejčl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period (1984-2003) - 4th Central European Neurosurgical Society Meeting, Budapest, Hungary, October 13-15, 2006, Abs Prog O-30, 2006.

 

24.   Humhej I., Sameš M., Saur K., Hejčl A., Bartoš R., Vachta P.: Výsledky regenerace nervus medianus a nervus ulnaris po distálním poranění ošetřeném mikrosuturou za období 20 let (1984-2003) – Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí, Plzeň, 22-24. listopadu 2006, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 20, 2006.

 

25.   Vachta P., Humhej I., Pavlov V., Bartoš R., Sameš M., Derner M.: Prospektivní analýza akutních periprocedurálních CMP po CEA a CAS pomocí DW MR - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí, Plzeň, 22-24. listopadu 2006, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 30, 2006.

 

26.   Kašperek J., Humhej I.: Midhumerální versus infraklavikulární blok u úžinových syndromů periferních nervů – Česko – Slovenský kongres regionální anestézie, Milovy, 17.-18.května 2007, Prog Abs 2007

 

27.   Humhej I., Sameš M., Saur K., Hejčl A., Bartoš R., Vachta P.: Výsledky regenerace nervus medianus a nervus ulnaris po distálním poranění ošetřeném mikrosuturou za období 20 let (1984-2003) - IX. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, České Budějovice, 22.-23. listopadu 2007, Prog Abs 2007

 

28.   Humhej I., Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Tumory periferních nervů – principy operace, výsledky léčby za období  10 let (1998-2007) - IX. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, České Budějovice, 22.-23. listopadu 2007, Prog Abs 2007

 

29.   Humhej I., Sameš M., Saur K., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period (1984-2003) - Present State of Peripheral Nerve Surgery and How to Achieve Further Improvement, Vienna, Austria, March 14-16, 2008, Prog Abs P02, 2008

 

30.   Humhej I., Sameš M.: Jak lze také miniinvazivně operovat syndrom ulnárního sulku? Naše první zkušenosti s endoskopicky asistovanou in situ dekompresí n. ulnaris v oblasti lokte – 14. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, 28.-29. března 2008, Prog Abs 2008

 

31.   Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Bolcha M., Vlasák A., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby SKK -  prospektivní studie, 1389 pacientů - 14. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, 28.-29. března 2008, Prog Abs 2008

 

32.   Humhej I., Sameš M., Saur K., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period (1984-2003) – Eurohand 2008 – FESSH XIIIth Congress + EFSHT IXth Congress, Lausanne, Switzerland, June 19-21, 2008, Abs : J of Hand Surg, Vol. 33E, Supplement 1, p. 51

 

33.   Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Bolcha M., Vlasák A., Vachata P., Bartoš R., Saur K., Fílová I., Sameš M.: Results of surgical treatment for the carpal tunnel syndrome : a prospective study with 1389 patients - Eurohand 2008 – FESSH XIIIth Congress + EFSHT IXth Congress, Lausanne, Switzerland, June 19-21, 2008, Abs : J of Hand Surg, Vol. 33E, Supplement 1, p. 159-160

 

34.   Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Bolcha M., Vlasák A., Vachata P., Bartoš R., Saur K., Fílová I., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu – prospektivní studie, 1389 pacientů - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní dny skupiny intervenční radiologie, Ústí nad Labem, 22.-24. října 2008, Abs : Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (suppl 2), p. S69

 

35.   Pavlov V., Humhej I., Derner M., Cihlář F., Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Sauer M.: Analýza komplikací endovaskulárního léčení karotických stenóz v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní dny skupiny intervenční radiologie, Ústí nad Labem, 22.-24. října 2008, Abs : Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (suppl 2), p. S51-2

 

36.   Humhej I., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P., Bolcha M., Vlasák A., Saur K., Fílová I., Sameš M.: Results of surgical treatment for the cubital tunnel syndrome using the subcutaneous transposition and in situ deliberation in a 7 year period (2001-2007)  – 356 patients – FESSH 2009, Poznaň, Poland, June 3-6, 2009, Abs : J of Hand Surg, Vol. 34E, Supplement 1, p. 29-30

 

37.   Humhej I., Sameš M.: Endoskopicky asistovaná in situ dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte – naše zkušenosti - X. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Olomouc, 21.-23. října 2009, Prog Abs ISBN: 978-80-87009-65-9, p. 39-40.

 

38.   Humhej I., Schmoranzová A., Sameš M.: Korekce paréz periferních nervů po neúspěšné regeneraci   šlachovými transfery - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Zámek Štiřín, 4.-6.11.2009, Abs : Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105 (suppl 1), p. S22

 

39.   Humhej I., Sameš M.: Endoskopicky asistovaná dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte – naše zkušenosti - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Zámek Štiřín, 4.-6.11.2009, Abs : Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105 (suppl 1), p. S50

 

40.   Humhej I., Sameš M.: Novinky v ošetřování traumat periferních nervů - Krajský traumatologický seminář, Ústí nad Labem, 3. prosince 2009

 

41.   Humhej I., Schmoranzová A., Sameš M.: Correction of peripheral nerve palsy with tendon transfers following unsuccessful nerve regeneration - Present State of Peripheral Nerve Surgery and How to Achieve Further Improvement, Vienna, Austria, March 19-21, 2010, Prog Abs P04, 2010, p. 22

 

42.   Humhej I. Endoskopicky asistovaná in situ dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte – Kadaverózní workshop ramenní pletenec a humerus (lektor), Brno, 16.-17. dubna 2010 

 

43.   Humhej I., Schmoranzová A., Sameš M.: Correction of peripheral nerve palsy with tendon transfers following unsuccesful nerve regeneration – German Society of Neurosurgery Joint Meeting, Ga-Pa, Germany, April 22-24, 2010, Prog Abs FR.04.04, p. 44

 

44.   Humhej I., Sameš M.: Endoskopicky asistovaná dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte – naše zkušenosti - 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, 24.-27. listopadu 2010, Abs: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106 (suppl 2), p. S66

 

45.   Humhej I., Schmoranzová A., Sameš M.: Korekce lézí periferních nervů šlachovými transfery – obecný přehled, rekonstrukce léze nervu peroneus - 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, 24.-27. listopadu 2010, Abs: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106 (suppl 2), p. S66-7

 

46.   Humhej I., Sameš M.: Endoskopicky asistovaná dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte – naše zkušenosti - 17. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, Jirkov, 1.-2. dubna 2011

 

47.   Humhej I., Schmoranzová A., Sameš M.: Korekce lézí periferních nervů šlachovými transfery – obecný přehled, ukázky výsledků na kasuistikách - 17. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, Jirkov, 1.-2. dubna 2011

 

48.   Humhej I., Sameš M.: Výsledky operací pro syndrom Guyonova kanálu - XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Bedřichov, Špindlerův Mlýn, 21.-22. října 2011, Prog Abs ISBN: 978-80-87009-86-4, p. 16-17.

 

49.   Humhej I., Sameš M.: Meralgia paresthetica – možnosti chirurgické léčby - 2. severočeský algeziologický den, Ústí nad Labem, 24. března 2012, Prog Abs 2012

 

50.   Humhej I., Sameš M.: Syndrom útlaku n. ulnaris v oblasti lokte – možnosti chirurgického řešení včetně endoskopických technik, Postgraduální kurz v neurochirurgii (Funkční, dětská neurochirurgie, hydrocefalus, periferní nervy), Hradec Králové, 28.-30.března 2012, Prog Abs ISBN : 978-80-260-1886-5, p. 53-55.

 

51.   Humhej I., Sameš M.: Meralgia paresthetica – možnosti chirurgické léčby - 18. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, Jirkov, 30.-31. března 2012

 

52.   Humhej I., Fílová I., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu – prospektivní studie, 1389 pacientů - XIV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové město na Moravě, Skalský Dvůr, 3.-4. května 2012, Prog Abs 2012

 

53.   Humhej I., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu Guyonova kanálu - XIV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové město na Moravě, Skalský Dvůr, 3.-4. května 2012, , Prog Abs 2012

 

54.   Humhej I., Sameš M.: Výsledky regenerací periferních nervů po poranění a možnosti sekundární korekce přetrvávajících paréz - Odborná konference k 60. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 18.-19. října 2012

 

55.   Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí - 19. pediatrický den, Ústí nad Labem, 16. února 2013

 

56.   Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí - 19. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, Jirkov, 5.-6. dubna 2013

 

57.   Humhej I.: Regionální anestézie v rukou neurochirurga - Workshop v regionální anestézii, Ústí nad Labem, 11.-12. dubna 2013

 

58.   Humhej I., Sameš M.: Tumory periferních nervů - XV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové město na Moravě, Skalský Dvůr, 25.-26. dubna 2013

 

59.   Humhej I., Sameš M.: Suprascapular nerve entrapment syndrome – XVIIth FESSH Congress, Belek, Antalya, Turkey, May 29 – June 1, 2013

 

60.   Humhej I., Sameš M.: Results of endoscopically assisted ulnar nerve decompression at the elbow – prospective study, 101 patients - XVIIth FESSH Congress, Belek, Antalya, Turkey, May 29 – June 1, 2013

 

61.   Humhej I., Sameš M.: Piriformis syndrom projevující se jako syndrom cauda equina – V. ročník celostátní konference Emergency 2014, Ústí nad Labem, 18. března 2014

 

62.   Humhej I., Sameš M.: Toracic outlet syndrom – diagnostika a indikace k chirurgické léčbě – 4. severočeské algeziologické dny, Ústí nad Labem, 21.-22. března 2014

 

63.   Humhej I., Sameš M.: Diffusion tensor imaging and tractography of peripheral nerves – our preliminary results – Present State of Peripheral Nerve Surgery and New Ideas to Improve the Results, Vienna, Austria, March 21-23, 2014

 

64.   Humhej I., Sameš M.: Thoracic outlet syndrom. Diagnostika a indikace k chirurgické intervenci – 20. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, Jirkov, 4.-5. dubna 2014

 

65.   Humhej I., Sameš M.: Akutní syndrom m. piriformis projevující se jako syndrom cauda equina – 20. podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, Jirkov, 4.-5. dubna 2014

 

66.   Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí – XX. Cvikovský pediatrický den, Cvikov, 11. dubna 2014

 

67.   Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí – XVI. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové město na Moravě, Skalský Dvůr, 15.-16. května 2014

 

68.   Humhej I., Sameš M., Ibrahim I., Hájek M., Hořínek D.: Diffusion tensor imaging and tractography of peripheral nerves – our preliminary results – EANS 2014, Prague, October 12-17, 2014

 

69.   Humhej I., Sameš M.: Thoracic outlet syndrome – diagnostika, indikace k chirurgické léčbě a její výsledky – 28. Český a slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 19.-22.11.2014

 

70.   Humhej I., Ibrahim I., Hájek M., Sameš M., Hořínek D.: Zobrazování periferních nervů pomocí metody DTI a traktografie – naše předběžné výsledky – 28. Český a slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 19.-22.11.2014

 

71.   Humhej I., Ibrahim I., Hájek M., Sameš M., Hořínek D.: Zobrazování periferních nervů pomocí metody DTI a traktografie – naše předběžné výsledky – Výroční kongres české neurochirurgické společnosti, Liberec, 10.-12.12.2014

 

72.   Humhej I., Sameš M., Schmoranzová A.: Korekce lézí periferních nervů šlachovými transfery – obecný přehled, ukázky výsledků na kazuistikách – Rehabilitační seminář MN, Ústí nad Labem, 18.2.2015

 

73.   Humhej I.: Rekonstrukce poranění brachiálních plexu – chirurgické možnosti – 21. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, 27.-28.3.2015

 

74.   Humhej I., Ibrahim I., Hájek M., Sameš M., Hořínek D.: Zobrazování periferních nervů pomocí metody DTI a traktografie – naše předběžné výsledky – 21. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, 27.-28.3.2015

 

75.   Humhej I.: Rekonstrukce poranění brachiálních plexu – chirurgické možnosti – Rehabilitační seminář MN, Ústí nad Labem, 15.4.2015

 

76.   Humhej I.: Zásady ošetření poraněných periferních nervů – Kurz chirurgie ruky – Traumatologie I., Vysoké n. Jizerou, 18.4.2015

 

77.   Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí – XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky, Harrachov, 12.-14.11.2015

 

78.   Humhej I., Ibrahim I., Hájek M., Sameš M., Hořínek D.: Zobrazování periferních nervů pomocí moderních metod magnetické rezonance (DTI a neurografie) – XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky, Harrachov, 12.-14.11.2015

 

79.   Humhej I.: Rekonstrukce poranění brachiálního plexu – chirurgické možnosti – XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky, Harrachov, 12.-14.11.2015

 

80.   Humhej I.: Rekonstrukce vysoké léze n. ulnaris pomocí neurotizace z n. medianus – kazuistika – XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky, Harrachov, 12.-14.11.2015

 

81.   Humhej I., Ibrahim I., Sameš M., Hájek M., Čižmář I., Hořínek D.: Zobrazování periferních nervů pomocí metody DTI a MR traktografie – Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci, Olomouc, 25.11.2015

 

82.   Humhej I.: Chirurgie brachiálního plexu – IX. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář, Ústí nad Labem, 1.12.2015   

 

83.   Humhej I.: Diffusion tensor imaging and tractography of peripheral nerves – our preliminary results - Narakas club, Barcelona February 25-27, 2016

 

84.   Humhej I., Brušáková Š.: Rekonstrukce vysoké léze n. ulnaris pomocí neurotizace z n. medianus – kazuistika + EMG nález - 22. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Červený Hrádek, 1.-2.4.2016

 

85.   Humhej I.: Základní rekonstrukční techniky poraněných periferních nervů a jejich výsledky – Kurz chirurgie ruky – Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, Olomouc, 25.-26.11.2016

 

86.   Humhej I.: Přehled chirurgických možností léčby poranění brachiálního plexu – Kurz chirurgie ruky – Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, Olomouc, 25.-26.11.2016

 

 

 

 

Členství ve společnostech :

 

·         ČLS JEP

·         Česká neurochirurgická společnost

·         Česká společnost chirurgie ruky

·         Česká společnost rehabilitace ruky

·         FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand)

Životopis

PDF icoIvan Humhej.pdf

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....