Součásti neurochirurgické kliniky

monitorNeurochirurgická klinika sestává ze dvou základních organizačních jednotek - standardního oddělení neurochirurgie a neurochirurgických sálů. Úzce spolupracující jednotkou je oddělení C centrální jednotky intenzivní péče, kde pracují neurointenzivisté a jsou zde uloženi i naši pacienti po větších operacích. Experimentální část kliniky tvoří anatomická laboratoř baze lební.

Neurochirurgické standardní oddělení

Standardní oddělení se nachází ve druhém patře lůžkové části budovy A. Celkově disponuje 14 lůžkovými pokoji, z toho jsou dva nadstandardní po jednom lůžku, zbytek třílůžkové. Před vstupními dveřmi na oddělení jsou lavičky přo přijímané pacienty, hned za vstupem na oddělení je přijímací ambulance. Pokoje pacientů jsou z pohledu přicházejícího situovány na pravé straně, na levé straně je umístěna sesterna, kuchyňka, seminární místnost, kancelář vrchní sestry a pokoje lékařů. Více se o pokojích pacientů dozvíte zde.

Neurchirurgická ambulance

Neurochirurgická ambulance se nachází v budově B ve 3. patře. Mimo středu vždy ambulují dva neurochirurgové, ve středu je na stejném místě ambulance bolesti dr. Procházky. Více informací o ambulanci se dozvíte zde.

Operační sál

K dispozici jsou neurochirurgické klinice 2 operační sály, nově využíváme i sály jednodenní chirurgie pro operace periferních nervů.

Centrální jednotka intenzivní péče

Centrální jednotka intenzivní péče sestává ze 3 oddělení - A (ARO), B a C. Pacienti neurochirurgické kliniky jsou nejčastěji hospitalizováni na oddělení C, kde pracuje neurointenzivista a zkušené neurochirurgické sestry. V případě těžšího stavu nebo stavu po závažném úrazu jsou pacienti často hospitalizováni i na oddělení A (ARO).

Zázemí

Nová Masarykova nemocnice představuje pro pacienty i jejich příbuzné velmi příjemné prostředí s centrálním atriem s novinovým a potravinovým stánkem, jídelnou a možností posezení. Kromě toho je nyní radiologický komplement vybaven dvěma přístroji magnetické rezonance (MR), dvěma přístroji počítačové tomografie (CT) a angiolinkou. Technickým vybavením se Masarykova nemocnice řadí mezi špičku v ČR.

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....