Klinické programy

Baze lební

Jeden z intenzivně rozvíjených programů specializovaný na řešení patologií lební baze všech věkových skupin, v případě komplexních patologií spolupráce s ostatními obory(radiodiagnostické odd., intervenční radiologie, onkologie, ORL, stomatochirurgie...).

Více informací

Neuro-onkologie

Program zahrnuje komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním mozku, baze lební i páteře a míchy. Věnujeme se terapii benigních, maligních tumorů i metastatického postižení.

Více informací

Hydrocefalus

Komplexní program zahrnuje péči o pacienty se všemi typy hydrocefalu včetně kongenitálního a normotenzního.

Více informací

Insulární gliomy

Neurochirurgická klinika Univerzity JE Purkyně a Masarykovy nemocnice se specializuje na operace intrinsických mozkových nádorů (zejména gliomů), uložených v elokventních (funkčně významných) oblastech.

Více informací

Spondylochirurgie

Spondylochirurgický program pokrývá problematiku páteře a míchy v celém rozsahu od CC přechodu po sakrum, a to v případě traumat, degenerativních onemocnění nádorových onemocnění.

Více informací

Radiodiagnostika a intervence

Ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením Masarykovy nemocnice zajišťujeme radiodiagnostické a radiointervenční výkony na nejmodernějších přístrojích, v případě potřeby s návaznou péčí na centrálním JIPu.

Více informací

Periferní nervy

V traumatologii periferních nervů trváme na akutním ošetření (zpravidla do 24 hodin), a to mikrochirurgickou technikou s dodržením všech zásad správné mikrosutury. Rozsáhlejší poranění řešíme překlenutím defektu volnými nervovými štěpy, v případě poranění šlach a cév spolupracujeme s traumatology a cévními chirurgy.

Více informací

Neurotraumatologie

NCH klinika poskytuje komplexní neurotraumatologický servis při poranění dětí i dospělých v rámci traumacentra Masarykovy nemocnice. Ve spolupráci s traumatologickým oddělením, stomatochirurgickým oddělením a ARO řeší poranění mozku a hlavy, páteře i míchy a periferních nervů. 

  Více informací

  Neuroendoskopie

  Dynamicky se rozvíjející podobor využívající endoskopu a co nejšetrnějších přístupů k operovanému místu s cílem minimalizovat poranění okolní zdravé tkáně.

  Více informací

  Cévní program, TCD

  Kompletně pokrývá řešení patologií extra i intrakraniálních cév, a to mikrochirurgicky a ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením radiointervenčně včetně diagnostiky.

  Více informací

  Elektrofyziologie

  Pracoviště disponuje širokou paletou elektrofyziologických monitorovacích přístrojů (Neurosign 100 Magstim, Medtronic Xomed Nim Response, Medelec Oxford Instruments) a spolupracuje s erudovaným elektrofyziologem v oblasti předoperačního vyšetření i peroperačního monitoringu s cílem dosáhnout maximální radikality výkonu při minimalizaci rizika poškození důležitých struktur.

  Více informací

  Bolest

  Neurochirurgické oddělení úzce kooperuje s neurointenzivistou - algesiologem v terapii pooperační bolesti a v konzervativní terapii vertebroalgických syndromů, failed back surgery syndromu a dalších bolestivých stavů. Péče je zajišťována ambulantně (NCH ambulance bolesti), nebo za krátkodobé hospitalizace.

  Více informací

  Dětská neurochirurgie

  V léčbě dětských onemocnění úzce spolupracujeme s Dětskou klinikou IPVZ a Neonatologickým centrem Masarykovy nemocnice v Ústí n.L.

  Více informací

  Speciální programy

  Speciální programy zahrnují péči o specifické choroby či onemocnění za specifických podmínek. Je jim věnována zvláštní pozornost, jsou dále klinicky i teoreticky rozvíjeny. Klinický i teoretický výzkum byl podpořen několika granty.

  Více informací

  Slovo přednosty

  doc. Sameš

  Vážení lékaři, vážení pacienti,

  vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

  Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

  doc. Sameš

  Novinky

  International Neurosurgical Winter Congr…

  15-03-2017 Aktuality

  International Neurosurgical Winter Congress

    Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

  Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

  21-06-2015 Aktuality

  Odkaz na video / link to the video.  

  Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

  18-06-2015 Aktuality

  Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

    (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

  Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

  14-11-2013 Aktuality

  Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

  Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....