Hydrocefalus

Naše oddělení zajišťuje i diagnostiku toho onemocnění – CT vyšetření, MR spektroskopie (ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením Masarykovy nemocnice a Pracovištěm radiodiagnostiky Institutu klinické a experimentální medicíny), lumbální infuzní test (LIT), neuropsychologické vyšetření. Metodu diagnostiky normotenzního hydrocefalu pomocí lumbálního infuzního testu jsme do klinické praxe zavedli jako první v České republice. V péči o nejmenší pacienty s hydrocefalem úzce spolupracujeme s Pediatrickou klinikou Masarykovy nemocnice.

Principem léčby hydrocefalu je derivace nadbytečného mozkomíšního moku z centrálního nervového systému (mozkové komory či páteřní kanál) do místa, kde může dojít k jeho vstřebávání (peritoneum či žilní systém, mozkové cisterny, vzácně pleura), vstřebávání je možno regulovat magneticky nastavitelným ventilem. Rutinně implatujeme ventrikulo-peritoneální, ventrikulo-atriální i lumbo-peritoneální shunty a provádíme endoskopickou III. ventrikulostomii. 

Operační výkony

  • Implantace ventrikulo-peritoneálního shuntu – zkratová hadička vede z mozkové komory (nejčastěji frontální roh pravé postranní komory) do dutiny břišní, přebytečný mozkomíšní mok je vstřebáván pobřišnicí

  • Implantace ventrikulo-atriálního shuntu – spojka mezi mozkovou komorou a srdeční předsíní, vstřebávání zajišťuje žilní systém

  • Implantace lumbo-peritoneálního shuntu – zkrat mezi páteřním kanálem a dutinou břišní

  • Endoskopická III. ventrikulostomie - Jedná se o endoskopické vytvoření náhradní komunikace mezi III. mozkovou komorou a systémem mozkových cisteren

 

Lumbální infuzní test

Jedná se o vyšetřovací metodu při podezření na normotenzní hydrocefalus. Provádí se za krátké jednodenní hospitalizace vždy v úterý po předchozí indikaci na neurochirurgické ambulanci. Spočívá v provedení vpichu do páteřního kanálu, instilaci fyziologického roztoku a měření změn tlaku, který nás informuje o vstřebávací schopnosti mozku. V případě pozitivního výsledku Vám doporučíme implantaci ventrikulo-peritoneálního shuntu.

Počet výkonů

cca 60 shuntů/rok, cca 10 ventrikulostomií/rok

hydrocefalus01

Obrázek 1. CT sken pacienta s hydrocefalem, v pravé postranní komoře patrná zavedená hadička VP shuntu

 

hydrocefalus02

Obrázek 2 - snímek z navigačního systému použitého pro naplánování a navedení trasy endoskopu při endoskopické ventrikulostomii

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....