Neuro-onkologie

 

Program zahrnuje komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním mozku, baze lební i páteře a míchy. Věnujeme se terapii benigních, maligních tumorů i metastatického postižení. V léčbě těchto onemocnění úzce spolupracujeme s Radioterapeutickým oddělením MNUL a s Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie (Nemocnice Na Homolce, Praha - gama nůž). V histologické diagnostice spolupracujeme s Biolab Praha.

navigace-treonCílem terapie je radikální neurologicky bezpečná resekce tumoru za pomoci:

 • neuronavigace Medtronic Treon
 • zobrazování difuzních tenzorů (DTI)
 • funkční MRI (fMRI)
 • peroperační kortikální stimulace s awake fází operace (awake craniotomy)
 • spolupráce s týmem baze lební
 • asistované neuroendoskopie

Všichni pacienti jsou dlouhodobě sledování v NCH ambulanci s pravidelným režimem grafických kontrol.

Počet výkonů:

cca 160/rok

Teoretické práce:

 • Bartoš R., Julišová I., Sameš. M.: Primární maligní lymfomy mozku: Přehled literatury a vlastní zkušenosti. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 63/96, 2000, No.6, strana 385-390.
 • Bartoš R., Sameš M., Julišová I., Derner M., Hladíková M.: Supratentoriální gliom WHO grade II. Retrospektivní studie 37 pacientů. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., No.5, 2003.
 • Sameš M, Bartoš R, Červenka M.: Awake resections of eloquently localized brain tumours. EANO V. Florencie, Itálie 9/2002 (Abs. Journal of Neuroncology)
 • Bartoš R., Ceé J., Zolal A., Hejčl A., Bolcha M., Prokšová J., Sameš M.: Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difuzního oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře – alternativa „awake kraniotomie“ – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2008 71/104(6): 718-721
 • Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Nováková M., Derner M.: Použití DTI traktografie v neuronavigaci při operacích mozkových nádorů. Cesk Slov Neurol N 2008, 71/104 (3): 352-357
 • Bartoš R., Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Hejčl A., Vachata P., Cihlář F., Bejšovec D., Petrovický P.: Resekce inzulárních gliomů – volumetrické měření radikality. Cesk Slov Neurol N 2009, 72/105(6): 534-541
 • Bartoš R, Vachata P, Hejčl A, Zolal A. Malucelli A, Radovnický T, Posltová M, Cihlář F, Derner M, Sameš M. Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 292-298

navigace-treon-2

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....