Neurotraumatologie

  • Operační řešení zlomenin kalvy a skeletu obličeje
  • Diagnostika a terapie likvorey
  • Operační řešení extra- i intracerebrálních krvácení, kontúzí mozku
  • Operační řešení traumat CC přechodu a páteře
  • Ošetření poranění periferních nervů
  • Ošetření paresy n. facialis (v rámci týmu baze lební)
  • Konzervativní řešení edému mozku (antiedémová terapie za kontroly ICP, tkáňové
  • oxymetrie, perúze mozku a tkáňového metabolismu mozku )

Nad rámec standardního vybavení neurochirurgických oddělení disponujeme technikou k přímému multimodálnímu monitorování mozkového metabolismu ( Licox®, Integra™, Plainsboro, NJ, USA; Hemedex, Cambridge, MA, USA; a mikrodialýza, CMA Microdialysis, Stockholm, Švédsko), zajišťující kontinuální monitoraci oxygenace mozku, perfúze mozku či koncentrace důležitých látek metabolismu v oblasti mozkové tkáně ohrožené rozvojem sekundárního poškození. Na základě dostupných informací o mozkovém metabolismumůžeme aktuálně modifikovat farmakologickou a operační terapii pacientů s poraněním mozku.

luzko neurotrauma

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....