Teoretické programy

Z neurochirurgického lékařského týmu jsou tři lékaři absoloventi postgraduálního studia biomedicíny na UK Praha, další 4 lékaři se právě v tomto studijním programu vzdělávají. Doc. MUDr. Sameš CSc se ve své práci věnoval zejména tématům neuroonkologie, baze lební a periferních nervů. Dr. Vachata, PhD je uznávaným odborníkem na problematiku baze lební a anatomie temporální kosti, dr. Bartoš, PhD se dlouhodobě věnuje zejména problematice gliomů. Vědeckým tématem dr. Hejčla, PhD je experimentální léčba poranění míchy a multimodální monitorace u poranění mozku. Dr. Humhej se ve své připravované dizertační práci věnuje šlachovým přenosům, těžiště jeho teoretické práce leží v problematice operativy periferních nervů. Dr. Bolcha spolupracuje s dr. Hejčlem v neurotraumatologickém programu. Dr. Radovnický se věnuje výzkumu hydrocefalu, tématem dr. Malucelliho je MR spektroskopie a Dr. Orlický si jako téma své dizertace zvolil problematiku timingu karotické endarterektomie. Dr. Provazníková spolupracuje s ostatními členy týmu na jejich vědeckých projektech, doposud věnovala největší úsilí výzkumu ovlivnění srážlivosti u operací karotid.

Experimentální řešení poranění míchy

MUDr. Aleš Hejčl, PhD je kromě své klinické práce na Neurochirurgické klinice UJEP a MNUL také zaměstnán jako postdoktorand - výzkumník Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České Republiky.  Zde se věnuje výzkumu možnosti regenerace míchy po poranění za pomoci hydrogelů a kmenových buněk. Seznam publikací je uveden na této stránce.

Více informací

Zobrazení difuzních tensorů (DTI) a výzkum anatomie bílé hmoty

V neuro-anatomickém bádání byla bílá hmota po dlouhou dobu považována za cosi neuchopitelného. Možnosti výzkumu spojení kortikálních oblastí byly omezené, některé metody vyžadovaly experiment na živém mozku a výzkum byl tedy možný jen na primátech, nikoli přímo na člověku. Omezením dalších metod na lidských kadaverech pak byla nepřesnost a nemožnost korelovat poškození s klinickým obrazem. Tyto těžkosti vedly k tomu, že zhruba od padesátých do devadesátých let minulého století byla bílá hmota ve výzkumu prakticky ignorována. Vše se změnilo na přelomu tisíciletí, kdy byla vyvinuta metoda magnetické rezonance založená na měření směrovosti difuze - zobrazováni difuzních tensorů (diffuison tensor imaging - DTI). Tato metoda umožňuje zobrazit (samozřejmě s určitou přesností) průběh drah v bílé hmotě u živých subjektů. Rozvoj této metody znamenal i renesanci výzkumu anatomie bílé hmoty. Naše klinika zaznamenala republikové prvenství v použití zobrazení drah bílé hmoty v neuronavigačním přístroji při operaci, první 3 pacienty jsme publikovali již v roce 2007, od té doby je předoperační zobrazení drah u tumorů v blízkosti elokventních struktur používáno prakticky rutinně.

Více informací

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....