Ambulance bolesti

V Neurochirurgické ambulanci bolesti ordinuje anesteziolog MUDr. Jan Procházka. Zajišťuje konzervativní léčbu bolesti, a to ambulantně, nebo ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením za krátkodobé hospitalizace.

Za krátkodobé hospitalizace na lůžku neurochirurgické kliniky nabízíme následující metody:

  • Epidurální aplikace steroidů (tzv. „EDDM“), případně s hyasou (tzv. „EDDM+H“) k rozvolnění pooperačních jizevnatých srůstů v páteřním kanálu.
  • Kaudální aplikace steroidů (tzv. „KDM“)
  • Intratékální aplikace midazolamu (tzv. „ITM“)

Tyto aplikace provádíme podle objednání pacienta.

K hospitalizaci je nutné sebou vzít: Pyžamo, přezůvky, svačinu, minerálku, pravidelně
užívané léky na jeden den, vhodné je vzít si knížku na čtení nebo časopis. Nezapomeňte
Průkazku pojištěnce, doporučující nález a Informační leták k jednotlivým metodám, který
obdržíte na naší ambulanci.

Aplikace se provádí vždy po místním znecitlivění lokálním anestetikem, takže pacienti tyto
výkony snáší dobře. Po aplikaci léku je vždy potřeba několikahodinový klid na lůžku, přičemž
délka tohoto setrvání na lůžku se liší podle použité metody a pohybuje se v rozmezí od 2 do 6
hodin.

Nejedná se o „píchání do míchy“, jak se často noví pacienti obávají, ale do páteřního kanálu,
kde již mícha není, pouze nervové kořeny vedoucí do dolních končetin.

Efekt uvedených metod bývá několik týdnů až několik měsíců, naši pacienti je většinou rádi
podstupují opakovaně.

Ambulanci najdete ve 3. patře budovy Komplementu - budova B (budova s heliportem na střeše) - viz plánek.

planek-mn

 

Provozní doba ambulance bolesti: pouze ve středu 11:00-14:00 hodin.

Ambulanci můžete navštívit pouze po předchozím objednání na telefonu 47 711 7880, nebo 47 711 7881.

S sebou nezapomeňte přinést kartičku pojištěnce a snímkovou dokumentaci.

Nezbytné náležitosti k příjmu

  • Občanský průkaz
  • Průkaz pojištěnce
  • Neschopenku (pokud ji máte vystavenu)
  • Event. průkaz diabetika atp.
  • Interní předoperační vyšetření
  • Nálezy odborných lékařů
  • Snímky

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....