Digitální subtrakční angiografie mozkových cév

Cíl a podstata vyšetření

DSA stenosaCílem angiografického vyšetření cév (digitální subtrakční angiografie, DSA) je stanovení či upřesnění diagnosy nebo je jím sledován stav a průběh choroby. Může také rozhodujícím způsobem přispět k rozhodování o vhodnosti dalšího postupu Vaší léčby.

Podstatou angiografického vyšetření je rentgenové zobrazení cév a cévního zásobení jednotlivých orgánů pomocí tzv. kontrastních látek vpravených do cév.

Průběh vyšetření

Při výkonu v místním znecitlivěním zavádíme do cévy v třísle jemnou cévku a nasměrujeme ji do vyšetřované oblasti. Poté aplikujeme kontrastní látku a současně zhotovujeme řadu rentgenových snímků. To je vnímáno většinou jako krátkodobý pocit tepla ve vyšetřované oblasti. Vyšetření končí vytažením zavedené cévky a stlačením místa vpichu na několik minut. Po výkonu je nezbytný klid na lůžku po dobu 24 hodin.

V indikovaných případech lze vyšetření přímo doplnit léčebným zákrokem, např. roztažením cévy při jejím zúžení (perkutánní transluminární angioplastika, PTA), nebo vložením kovové spirálky, která udržuje cévu roztaženou (stent). Cévní výdutě na mozkových cévách lze vyplnit a ucpat kovovými klubíčky, tak aby nedošlo k dalšímu krvácení (coil).

Vedlejší příznaky a komplikace

Jako každý lékařský zákrok i tato vyšetření mohou být někdy provázena určitými vedlejšími příznaky. Mezi ně patří např. svědění pokožky, event. drobná vyrážka, pocit na zvracení nebo zvracení - většinou příhody prchavé - nebo různě veliký podkožní krevní výron v místě vpichu.

Jen velmi vzácně se vyskytnou příhody závažnější, mezi něž patří např. porucha prokrvení končetiny nebo vyšetřovaného orgánu. V případě angiografického vyšetření cév mozku se opravdu ojediněle jako komplikace může objevit i ochrnutí poloviny těla mimořádně i s trvalými následky. Pro úplnou informaci musíme uvést, že v odborné literatuře jsou zcela výjimečně popsána i úmrtí. Uvedený seznam možných komplikací nemůže být úplný, uvedeny jsou pouze ty nejčastější nebo nejzávaznější. Pro možnost výskytu některých komplikací je důležité vědět zejména o Vaší případné přecitlivělosti (alergii) na jakékoli látky (např. ovoce, léky…) nebo o případných Vašich alergických onemocněních (senná rýma, astma). Víte-li o své alergii, nezapomeňte nás na ni upozornit.

Než se Váš ošetřující lékař rozhodl doporučit Vám tento výkon, velmi pečlivě zvážil jeho potřebnost s vědomím možných komplikací a s vědomím zátěže, kterou Vám vyšetření přinese. Vaše případné další dotazy Vám rád zodpoví náš personál.

Nezbytné náležitosti k příjmu

  • Občanský průkaz
  • Průkaz pojištěnce
  • Neschopenku (pokud ji máte vystavenu)
  • Event. průkaz diabetika atp.
  • Interní předoperační vyšetření
  • Nálezy odborných lékařů
  • Snímky

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....