Onemocnění a léčba

V této sekci pro Vás budeme postupně přinášet informace o jednotlivých onemocněních, která jsou léčena na neurochirurgickém oddělení, o průběhu a možnostech takové léčby, případně o vyšetřeních, která je nutno podstoupit před operací. Tyto informace ve formě PDF je možné stáhnout také zde..

Bederní a hrudní páteř

LSp1Příčinou obtíží, které mají svůj původ v oblasti hrudní a bederní páteře, jsou nejčastěji tzv. degenerativní změny. Jedná se o přirozené změny meziobratlových plotének, obratlů, kloubů a vazů, které se objevují v průběhu stárnutí, vlivem přetěžování páteře, vadným držením těla apod. Zaznamenatelné jsou již od 20. roku života. U každého člověka se rozvíjejí různě rychle a v různém rozsahu.


Více informací

Bederní páteř - instrumentované stabilizační operace

Stabil01Příčinou obtíží, které mají svůj původ v nestabilitě páteřního sloupce v berední oblasti, jsou nejčastěji tzv. degenerativní změny, může se ale jednat i o změny vrozené. Některé z těchto změn mohou vést k rozvoji příznaků (bolesti, slabost dolních končetin), pro které je pak nutné stav řešit operací za použití kovové (dnes nejčastěji titanové) konstrukce, která se napevno spojí s obratlovými těly. Cílem takové operace je ve většině případů dosažení znehybnění a fúze (srůstu) jednotlivých obratlů. Mimo jiné i stav po rozsáhlém operačním uvolnění nervových struktur může vést k nutnosti takové operace. 


Více informací

Chronický subdurální hematom

chSDHJedná se o dlouhodobé (chronické) nahromadění krve uvnitř lebky, které tlačí na mozek a způsobuje poruchy jeho funkce.

 


Více informací

Digitální subtrakční angiografie mozkových cév

DSA stenosaCílem angiografického vyšetření cév (digitální subtrakční angiografie, DSA) je stanovení či upřesnění diagnosy nebo je jím sledován stav a průběh choroby. Může také rozhodujícím způsobem přispět k rozhodování o vhodnosti dalšího postupu Vaší léčby.

Více informací

Krční páteř

Krk01Příčinou obtíží, které mají svůj původ v oblasti krční páteře, jsou nejčastěji tzv. degenerativní změny. Jedná se o přirozené změny meziobratlových plotének, obratlů, kloubů a vazů, které se objevují v průběhu stárnutí, vlivem přetěžování páteře, vadným držením těla apod. Zaznamenatelné jsou již od 20. roku života. U každého člověka se rozvíjejí různě rychle a v různém rozsahu. Ve svém důsledku mohou vést všechny tyto změny k dráždění a útlaku nervů, vystupujících z páteře nebo přímo míchy. Vzácnější příčinou zdravotních obtíží mohou být úrazy a nádory krční páteře.


Více informací

Mozkové nádory

nadormozkuTumory (nádory) mozku zahrnují různorodou skupinu procesů, které postihují nejrůznější oblasti mozku. Nádory mohou vyrůstat i z mozkových obalů nebo z jiných tkání a do nitrolebního prostoru se šířit až sekundárně (druhotně) a tímto způsobem utlačovat či poškozovat mozkovou tkáň. Nejjednodušším způsobem lze rozdělit nádory na nezhoubné a zhoubné, existuje však řada mezistupňů. U některých typů se může zhoubný tumor vyvinout z nezhoubného v průběhu času. Příčina vzniku nádoru mozku je většinou neznámá, u některých typů se jedná o vrozenou dispozici v rámci genetické choroby (např. neurofibromatóza I. typu – Recklinghausenova choroba, neurofibromatóza II. typu atd.).

Více informací

Normotenzní hydrocefalus - zavedení V-P shuntu

Normotenzní hydrocefalus Hydrocefalus je chorobné městnání (hromadění) mozkomíšního moku v mozku. Příčinou tohoto městnání je porucha oběhu mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok se v nedostatečné míře vstřebává zpět do krve, hromadí se v mozku a vede k rozšiřování mozkových komor na úkor mozkové tkáně. Takové rozšíření mozkových komor je zjistitelné výpočetní tomografií (CT) a magnetickou rezonancí (MRI).

Více informací

Poranění periferního nervu

nerv-po-suture Poranění periferního nervu se zpravidla projeví ztrátou určitých pohybů a necitlivostí v určitém úseku končetiny, případně nepříjemným brněním, mravenčením, nebo pálením. Jelikož poranění většinou výrazně bolí a bývají přerušeny i šlachy a svaly, pacient si uvedené obtíže většinou ihned neuvědomí.

Více informací

Syndrom Guyonova kanálu

sy Guyon kanáluSyndrom Guyonova kanálu (SGK) patří do skupiny tzv. úžinových syndromů (postižení periferních nervů způsobené útlakem nervu okolními strukturami). Jedná se o soubor potíží vyvolaných útlakem loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti zápěstí. Nejčastěji k útlaku dochází při průchodu nervu pod drobným vazem na vnitřní straně zápěstí, na útlaku nervu se mohou podílet i jiné struktury (ganglion, dislokovaná kůstka zápěstí apod.)


Více informací

Syndrom karpálního tunelu

skt-schemaSyndrom karpálního kanálu (tunelu, SKK) je soubor potíží vyvolaných útlakem nervu (nervus medianus) při jeho průchodu pod zesíleným zápěstním vazem.

Více informací

Syndrom ulnárního sulku

ulnaris loketSyndrom ulnárního sulku (SUS) patří do skupiny tzv. úžinových syndromů (postižení periferních nervů způsobené útlakem nervu okolními strukturami). Jedná se o soubor potíží vyvolaných útlakem loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti lokte. 


Více informací

Zúžení krkavice - operace

Carotis1Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě) za účelem odstranění jejího zúžení (stenózy). Patří k nejčastěji prováděným cévním operacím, v ČR je ročně odoperováno přibližně 1500 pacientů s touto diagnózou.


Více informací

Zúžení krkavice - stent

Stent02Jedná se o neuroradiologický invazivní výkon na krční tepně (karotidě) za účelem rozšíření jejího zúžení (stenózy). Provádí se zavedením speciální trubičky (stentu) do místa zúžení tepny při angiografii.


Více informací

Nezbytné náležitosti k příjmu

  • Občanský průkaz
  • Průkaz pojištěnce
  • Neschopenku (pokud ji máte vystavenu)
  • Event. průkaz diabetika atp.
  • Interní předoperační vyšetření
  • Nálezy odborných lékařů
  • Snímky

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....