Normotenzní hydrocefalus - zavedení V-P shuntu

Definice

Hydrocefalus je chorobné městnání (hromadění) mozkomíšního moku v mozku. Příčinou tohoto městnání je porucha oběhu mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok se v nedostatečné míře vstřebává zpět do krve, hromadí se v mozku a vede k rozšiřování mozkových komor na úkor mozkové tkáně. Takové rozšíření mozkových komor je zjistitelné výpočetní tomografií (CT) a magnetickou rezonancí (MRI).

Schéma zobrazující řez mozkem, modře zobrazen komorový systém (vlevo normální rozměr, vpravo hydrocefalus)

Projevy onemocnění

Onemocnění se může projevovat zhoršením chůze a paměti, objevují se potíže s udržením moči. V některých případech se projeví bolestí hlavy, zmateností, nebo pocity na zvracení. Neléčené onemocnění může vést až k demenci, v některých případech i k smrti.

Příčiny

Hydrocefalus se může objevit jako komplikace úrazů mozku, krvácení do mozku, nebo po některých zánětech mozku. V některých případech se objeví z neznámých důvodů. Hydrocefalů je řada typů. Jednotlivé typy pomáhá lékaři rozlišit řada vyšetření: Metody zobrazující mozek - CT (výpočetní tomograf), MRI (magnetická rezonance), vyšetření oběhu mozkomíšního moku (lumbální infúzní test, TAP-test), vyšetření mozkomíšního moku, vyšetření paměti a chůze a další.

Léčba hydrocefalu

Schéma zavedeného V-P shuntu

Léčba hydrocefalu je chirurgická. Léčba léky neřeší příčinu onemocnění, lze jimi jen krátce zmírnit příznaky onemocnění, a to jen v některých případech.

Podstatou chirurgické léčby je zavedení katétru - hadičky, která odvádí přebytečný mozkomíšní mok z mozku do břišní dutiny, kde se mok rychle vstřebává do krve. V průběhu katétru je malý ventil (nejčastěji za uchem), pomocí kterého lze přes kůži regulovat množství odváděného moku. Celý tento systém nazýváme ventrikulo - peritoneální shunt (V-P shunt).

Předoperační příprava a pooperační péče

Zavedení V-P shuntu vyžaduje asi týdenní pobyt v nemocnici. Před operací je nutné, z důvodu prevence infekce, oholit hlavu a podat antibiotika, která budete poté užívat do zhojení ran (vyndání stehů).

Operace trvá asi hodinu a provádí se v celkové anestézii. V-P shunt se zavádí do podkoží ze tří drobných ran (na hlavě, za uchem a na břiše). Operace zpravidla probíhá bez komplikací. Výjimečně se objeví krvácení, které vyžaduje rozšíření rány. Velice vzácně dojde k poranění orgánů dutiny břišní, které si vynutí chirurgické ošetření.

Po operaci je třeba kontrolovat stav vědomí, hojení ran a funkci orgánů dutiny břišní, především střev. Mírná bolest hlavy a v oblasti ran bývá běžná a lze ji tlumit běžnými léky. Někteří lidé reagují citlivěji na léky podávané při celkové anestézii, což se po operaci projeví bolestí hlavy, pocitem na zvracení a zvracením, někdy bolestí svalů celého těla.

S odstupem několika dnů podstoupíte kontrolní CT vyšetření mozku. Pokud CT vyšetření ukáže dobré umístění katétru a pooperační průběh je bez komplikací, lze uvažovat o propuštění domů s pravidelnými ambulantními kontrolami.

Rizika chirurgické léčby

I když je tato léčba poměrně bezpečná a většinou probíhá bez komplikací, považujeme za nutné upozornit Vás na některá rizika a komplikace.

Fotografie: Nastavení ventilu

U některých lidí může být problematické správné nastavení množství odváděného mozkomíšního moku. Může dojít k odvádění příliš malého množství, nebo k odvádění příliš velkého množství moku (tzv. předrénování), což se může projevit bolestí hlavy zejména ve stoje a pocitem na zvracení. V takových případech stav vyžaduje trpělivost a opakované nastavení ventilu V-P shuntu na základě opakovaných neurologických a CT vyšetřeních. V-P shunt a především ventil se může po čase ucpat, tedy přestat fungovat. V takovém případě je nutná chirurgická revize a výměna ucpané části. Celý systém je nutné odstranit v případě infikování V-P shuntu bacily a po vyléčení zánětu opět zavést.

Vzácnou komplikací je pooperační porucha funkce střeva (ileus). Projeví se vzedmutím břicha, plyny a stolice neodchází, vzácně se objeví bolesti břicha a zvracení. Porucha se zpravidla upraví poté, co začnete chodit, nebo po podání léku stimulující střevní činnost. Zcela ojediněle stav vyžaduje chirurgickou revizi břišní dutiny.

Uvedený seznam rizik a komplikací, stejně i rozsah péče, nemůže být úplný. Uvedeny jsou komplikace častější, nebo závažnější, a rozsah péče v obecné rovině, jak probíhá v nekomplikovaných případech. Lékařský postup se může do určité míry lišit v závislosti na přidružených onemocněních, Vašem nálezu a celkovém zdravotním stavu.

Váš lékař Vám doporučil tuto léčbu s vědomím možných nepříjemností, které Vás v průběhu léčby mohou potkat, neboť na základě dosavadních vyšetření se zdá, že tato léčba pro Vás bude přínosná a prospěšná.

Nezbytné náležitosti k příjmu

  • Občanský průkaz
  • Průkaz pojištěnce
  • Neschopenku (pokud ji máte vystavenu)
  • Event. průkaz diabetika atp.
  • Interní předoperační vyšetření
  • Nálezy odborných lékařů
  • Snímky

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....