Insulární gliomy

Insulární gliomy patří k těm obtížně odstranitelným. Náš mikrochirurgický přístup a dobré výsledky dokumentují přiložená videa, snímky a publikované články.


Klademe důraz na precizní znalost anatomie, pečlivou mikrotechniku po celou dobu operace, intraoperativní monitoring motorických evokovanách potenciálů, intraoperační mapování, peroperační ultrazvuk, navigaci a pooperační péči.

Neméně důležitá je následná neuroonkologická péče ve specializovaných centrech (Ústí nad Labem, nemocnice Na Bulovce, FN Motol), konzultaci zajistí naše pracoviště.
Konzultaci a léčbu na těchto pracovištích běžně zajišťujeme a všechny pacienty nadále v intervalech 3 měsíců až jednoho roku sledujeme pomocí magnetické rezonance.
Kontakt na naši ambulanci 47 711 7880 úterý MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

FLAIR inzula predop

Inzulární oblast je charakterizována častějším výskytem low-grade gliomů, a poněkud indolentnějším průběhem v porovnání s ostatními lokalizacemi. Z chirurgického hlediska je komplikující skutečností přítomnost cévních struktur (sylvijské žíly, větvení střední mozkové tepny a laterální lentikulostriatální perforátory), při jejichž poškození může dojít k infarzaci resp. infarktu důležitých korových i podkorových center řídících hybnost, v dominantní hemisféře pak i řeč. Na obrázku je patrný typický inzulární gliom na FLAIR sekvenci.

 

T2 inzula po operaci

Pooperační sken u stejného pacienta, bez komplikací, malé reziduum (<10% původního objemu) v místě prorůstání nádoru ke capsula interna (peroperačně při resekci v této oblasti zaznamenán pokles amplitudy motorických evokovaných potenciálů). 

 

Mikroskop inzula

Fotografie z operačního mikroskopu, patrné je větvení střední mozkové tepny a odstupující laterální lentikulostriatální arterie.

 

Video z operace inzulárního gliomu, popisek LLSP, který se během videa objevuje, označuje pozici laterální lentikulostriatálního perforátoru.

Publikace ke stažení

1310565372 pdf Resekce gliomů inzuly - volumetrické hodnocení radikality

1310565372 pdf Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry

1310565372 pdf Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO II

1310565372 pdf Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation: A comparative study

Slovo přednosty

doc. Sameš

Vážení lékaři, vážení pacienti,

vítáme Vás na stránkách Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, prostřednictvím kterých bychom rádi představili naše oddělení i jeho zázemí a informovali o aktuálním dění u nás.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

doc. Sameš

Novinky

International Neurosurgical Winter Congr…

15-03-2017 Aktuality

International Neurosurgical Winter Congress

  Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem měla tu čest pořádat mezinárodní kongres v Seefeldu v Rakousku v lednu 2017. Odborníci...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery 2013

21-06-2015 Aktuality

Odkaz na video / link to the video.  

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 201…

18-06-2015 Aktuality

Fukushima & Tanikawa in Live Surgery 2015

  (Neurochirurgická  klinika, 06/2015)   Světová elita v neurochirurgii profesor Tanikawa a profesor Fukushima přijali pozvání profesora  Sameše k účinkování v...

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

14-11-2013 Aktuality

Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery

Vážení kolegové,   dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem....